borjaorientera

21 februari 2021

Måndag 1 mars kl. 8.00 öppnar vi anmälan till våra grupper för nya orienterare.  De här grupperna erbjuder vi plats på - men vi vet att det är stor efterfrågan på våra platser så det gäller att anmäla sig snabbt.

Skogslek - för barn födda 2013 och 2014. Vi kommer under våren att ha sju träffar på måndagar mellan 18.15-19.30 med start måndag 3 maj. Innehållet i verksamheten kommer att bestå av en blandning av lekar  och övningar  utan orienteringsinslag, och lite enklare kartövningar också. Föräldrar är välkomna att följa sina barn i närheten av gruppen och ibland också hjälpa ledarna med enkla uppgifter. Under hösten fortsätter vi med sex måndagsträffar med prel. start 10 augusti

Nybörjare ungdomar - för ungdomar födda 2012 och tidigare. Vi kommer att ha träningar på måndagar och onsdagar kl. 18.15-19.30 med start måndag 3 maj och sedan sju veckor framåt. Innehållet i både måndags- och onsdagsträningarna består av en blandning av orienteringsövningar för att lära sig grunderna i orientering, men också lekar, stafetter och andra rörelserika övningar där man tränar att springa och ta sig fram i skogen på ett bra sätt.  I augusti och september kör vi sex veckor igen på måndagar och onsdagar, prel.  med start 10 aug. Föräldrar, som inte är tränare/ledare, kommer inte att kunna vara med sina ungdomar under träningen. Istället rekommenderar vi föräldrar som vill orientera att anmäla sig till vår nybörjargrupp för vuxna.

Vuxna nybörjare. Vi kommer att ha träffar på måndagar kl. 18.15-19.30 med start måndag 3 maj och sju veckor framåt. Under ledning av  ett par instruktörer kommer ni att få vägledning och sedan på egen hand eller i mindre grupper  få prova kortare orienteringsbanor där svårighetsgraden på övningarna kommer att öka vecka för vecka.  Under augusti och september kommer vi att ha ytterligare sex träffar.

Avgiften för att delta i de här grupperna är för Skogslek och Nybörjargruppen för ungdomar är 300 kr och inkluderar medlemsavgiften för hela 2021 i Umeå Orienteringsklubb. För deltagare i vuxna nybörjargruppen är avgiften 400 kr, som då också inkluderar medlemsavgiften i Umeå OK.  Betalningen ska ske inom en vecka  efter att man fått bekräftelse att man har fått plats.