KARTOR

Behöver du en karta? Inför banläggning av träning/tävling? Bara för din egen skull? Eller av något annat skäl?
Alla frågor gällande kartor ska du ställa till kartgruppen.
Kontakt: kartor@umeaok.se