VINSTERNA UTLOTTAS

Vinstlistan för Skoj på hoj och Dra åt skogen, fastställs genom lottdragning bland inskickade tävlingskuponger. För att få delta i utlottningen måste man ha hittat minst hälften av kontrollerna.

Merparten av priserna kommer från Team Sportia på Ersboda. Förstapriset är en cykel!

Vinstlistans längd styrs bl a av antalet inlämnade tävlingskuponger. Ju fler inlämnade tävlingskuponger, desto längre vinstlista är mottot för Umeå OK.

För 2018 års resultatlista se: http://umeaok.se/2018/11/5287/

vinster