SkidO-SM 2011

På uppdrag av Svenska Skidförbundet inbjuder Umeå OK till Svenska Mästerskapen i Skidorientering för seniorer och juniorer 19-20 februari 2011.

Tävlingsplats

Carlshöjdsskolan, Umeå

Program

Lördag 19/2

  • 10.30: SM, medel masstart
  • 12.30: Publiktävling VSF-cup, arrangör Myggans OS.

Söndag 20/2

  • 10.00 SM-stafetter (2-manna)
  • 11.30 Publiktävling VSF-cup, arrangör Myggans OS.

Publiktävling, se separat inbjudan från respektive arrangör.

Klasser

SM Medel masstart: D21, D20, D18, H21, H20, H18
SM Stafetter: H21, H20, D21, D20

Karta

1:10 000, ekv. 5 m

Terrängbeskrivning

Måttligt till svagt kuperad skogsterräng med inslag av myrområden. Riklig förekomst av smala spår kompletterar befintligt system av breda spår. De breda spåren är preparerade med pistmaskin, de smala med skoter.

Stämplingssystem och nummerlappar

Stämplingssystem är SportIdent. Egna pinnar får användas. Hyrpinnar tillhandahålls mot en kostnad av 30 kr/pinne och dag.
Nummerlappar avhämtas föreningsvis på tävlingsexpeditionen vid TC.

Anmälan

Anmälan sker med e-post alternativt vanlig post. Anmälan med namn, klubb, klass, SI-nummer, skall vara oss tillhanda senast 6 februari 2011.
Vid eventuell efteranmälan tillkommer 50% på ordinarie avgift och skall vara oss tillhanda senast 16 februari 2011.

E-post: bjorn.sandstrom@ume.se
Adress: Björn Sandström, Marmorvägen 44, 907 42 Umeå

Anmälningsavgifter

SM ind: Senior 300:-, Junior 230:-
Stafett: Senior 550:-, Junior 400:- /lag

Insättes på PG 451551-6 senast 9 februari 2011.

Vid efteranmälan tillkommer 50% på ordinarie avgift. Inbetalning oss tillhanda senast 18 februari 2011.

Avlysning av tävlingsområdet

Tävlingsområdet är avlyst för tävlande från och med 2011-01-01.

Visa avlysningen på en större karta

Tävlingsregler

SSF Skidorientering Tävlingsregler gäller. Ev. reservort utses av SSF.

Logi

Umeå Turistbyrå

Tävlingsledning

Tävlingsledare: Håkan Eriksson, 070-209 24 01, hakan.eriksson@emg.umu.se
Tävlingssekr: Björn Sandström, bjorn.sandstrom@ume.se
Banläggare: Anders Hansson
TD: Lena Stenberg, Umeå
Bankontrollant utses av SSF

Varmt välkomna till SM i Umeå hälsar Umeå OK!