Information & årsprogram

Träningarna är grunden för klubbens verksamhet och vi erbjuder gemensamma, tränarledda träningar en-två gånger i veckan under de flesta månader av året.

Välkomna att fritt delta på UOK-träningar är:

  • UOK-medlemmar
  • Uttagna deltagare i OUC:s träningsgrupp
  • Medlemmar i den klubböverskridande Tonårsgruppen
  • Gäster från andra klubbar utanför Umeåregionen som deltar enstaka gånger

Aktuell detaljinformation om våra träningar finns i vår kalender.

Årsprogram för träningar 2018:

Januari – mars

Tisdagar 18.30
Klubbträning för 13 år och äldre. Ofta i form av intervallträning med orienteringsinslag – övningarna planeras utifrån aktuellt väderläge och snödjup.  Samling för träningen sker i Gammliahallens foajé kl. 18.30 – omklädda och klara för löpträning. Efter träningen finns möjlighet till dusch och ombyte i Gammliahallens omklädningsrum

April

Torsdagar 18.00
Klubbträning för alla åldrar. Oftast i form av intervallträning med orienteringsinslag – övningarna planeras utifrån aktuellt väderläge och snödjup.

Maj – juni

Måndagar 18.00
Nybörjar- och ungdomsträning med samling kl. 18.15 på olika platser i närheten av Umeå.
Tisdagar kl. 18.15
Teknikträning för 13 år och äldre med övningar på röd, violett och svart nivå på olika platser utanför Umeå.
Torsdagar kl. 18.00
Motionsorienteringar i närheten av Umeå. Enkla tävlingar som passar bra som träning även för erfarna orienterare.

Juni-Juli

Tisdagar eller torsdagar
Motionsorienteringar eller andra former av mindre tävlingar i närheten av Umeå. Enkla tävlingar som passar bra som träning även för erfarna orienterare.

Augusti – september

Måndagar 18.00
Nybörjar- och ungdomsträning med samling kl. 18.00 på olika platser i närheten av Umeå.
Tisdagar kl. 18.15
Teknikträning för 13 år och äldre med övningar på röd, violett och svart nivå på olika platser utanför Umeå.
Torsdagar kl. 18.00 eller söndagar kl. 11.00
Motionsorienteringar i närheten av Umeå. Enkla tävlingar som passar bra som träning även för erfarna orienterare.