För-USM/VB3

for-usm-loggaFör-USM och Västerbottens 3-dagars arrangeras 26-28 maj 2017 och ger alla blivande USM-deltagare ett gyllene tillfälle att bekanta sig med terrängtypen vid USM-tävlingarna.

Vi erbjuder då:

Sprintdistans i Umeå – med nyritad sprintkarta ritad av Henrik Johansson som också ritat USM-sprintkartan, och med USM-sprintbanläggaren Håkan Eriksson som banläggare.

Långdistans och medeldistans i Myrbäck, ca 20 km väster om Umeå – på nyritad karta som USM-kartritaren Pär Norén ritat. Banläggarna för USM:s skogsdistanser, Anna Hallmén och Simon Nilsson,  är också banläggare för klasserna D 15, D 16 , H 15 och H16.

Dessutom kan vi erbjuda flera olika träningspaket – mer om det kan du läsa här under Info om träningspaket.