naturpassetheader2022

Umeå Orienteringsklubb i samarbete med

presenterar SKOJ PÅ HOJ

TACK FÖR NATURPASSÅRET 2022 - nu blickar vi mot 2023

Under 2022 lanserade vi några nyheter:

Skoj På Hoj fanns i två olika versioner. Dels den traditionella varianten med papperskartor - med tre olika kartor i A3-format. Men dels också en digital variant med kartorna i  telefon och där man också kunde registrera att du kommit till de olika kontrollerna via GPS-signaler.

En annan nyhet var att nästan hälften av de totalt 60 kontrollerna hade en historisk anknytning där man via att scanna en QR-kod på kontrollskärmarna ficj veta mer om historien bakom den speciella kontrollplatsen. Det här var ett led i Umeås firande av  stadens 400-årsjubileum och genomfördes i samverkan med Folkrörelsearkivet och Umeå kommun.

Under 2023 räknar vi med att presentera nån eller några nyheter till , men det mesta kommer att vara sig likt!  Vi räknar med att stätta igång i början på maj 2023.

Naturpassvinnare 2022