2018-12-15  Vi jobbar just nu hårt med klubbens värdegrund och har nyligen haft ett stort klubbmöte med fokus på värderingar. Där kom vi fram till hur vi vill att Umeå OK ska vara:

Mer information kring värdegrund kommer senare.

Våra policydokument:

Trafikpolicy

Doping och Alkoholpolicy