oringen hela klubben

OM UMEÅ ORIENTERINGSKLUBB

Umeå Orienteringsklubb har idag nästan 400 medlemmar och är Västerbottens i särklass största orienteringsklubb. Vi satsar både på elit, ungdom och bredd, och vi har aktiviteter i tre olika grenar - orientering, skidorientering och mountainbikeorientering. På O-ringen de senaste åren har vi i snitt haft omkring 100 anmälda. Klubben deltar också årligen i stafetterna 10-mila, Jukola & Venla samt 25-manna.

Varje år arrangerar Umeå OK ett antal tävlingar. Vår senaste större tävling var 2017 då vi fick äran att arrangera Ungdoms SM i sprint, långdistans och distriktsstafett. Tidigare har vi anordnat många andra SM-tävlingar i orientering och skidorientering och vi hade också ett stort ansvar när Oringen ordnades i Västerbotten 1997.  

Vår träningsverksamhet är igång året runt. Vi har nybörjarträningar både för barn och vuxna samt många olika träningsgrupper för att passa olika nivåer. Läs mer om vår träningsverksamhet under  träning.

Vi arrangerar  årligen Norrlands största motionsarrangemang genom de populära kartpaketen Dra åt skogen och Skoj på hoj där ca 5 000 umebor deltar varje år under perioden maj-oktober.

Från och med 2019 arrangerar vi också löparevenemanget "Stafesten för UNICEF" som är en stafett med fem sträckor där var och en springer fem kilometer. Stafesten riktar sig i första hand till företag och organisationer.

 

 

HISTORIA

OK Björken + OS Svackan = sant 3/11 1986

Under vårvintern 1986 började OK Björken och OS Svackan att sällskapa så smått…!

Visst hade man tittat lite försiktigt och under luvkanten på varandra även under tidigare år, men längre än till en och annan gemensam träningstur eller resa hade det inte gått. På senare år hade man i alla fall varit mycket överens om tagen när det gällde genomförande av skilda arrangemang och inte minst förberedelser för kommande stora tävlingar. Kamratskapet var det inget att klaga på. Uppenbart var att man numera trivdes ganska bra i varandras sällskap och frågan är om inte omgivningen redan ganska tidigt kunde ana vad som skulle kunna komma ut av detta.

Men så under våren 1986 blommade förbindelsen fullt ut; man började träffas allt oftare och samtalen handlade nu tydligare om gemensamma intressen, om fördelar med att bo och jobba tillsammans och rent av om giftemål. Man hade förstås våndor över att gamla fina mål och föreställningar om det framtida egna orienteringslivet nu kanske inte skulle kunna uppfyllas, men samtidigt föddes kloka och konstruktiva tankar om en ännu bättre tillvaro. Pratet om de framtida fördelarna hördes klarast och mest vältaligt. Det är förståeligt. Svårare var självfallet att lägga alla kort om det som varit … att försöka glömma ett och annat förlupet ord eller att kanske låta udda vara jämt (och glömt) för händelser flera år tillbaks.

Men så till slut…

Men man tyckte nog ändå till slut att man numera passade ganska bra ihop och att det kunde vara en bra sak att slå samman skärmarna. Sagt och gjort: Under vårmånaderna 1986 träffades man ganska ofta för att nöta argumenten och frågorna mot varandra. Vilket namn skulle man kunna samsas om? Var skulle man bosätta sig? Vad var bra och vad var riktigt dåligt med samgåendet? Vilka frågor var viktigast och som krävde ett större underlag m m? Möten, enkäter, … jag tror inte att något förbisågs i den processen.

En pådrivande kraft fanns det i det faktum att de egna verksamheterna – eller i varje fall stora delar därav – under senare år börjat lida av uppenbara svagheter vad gällde ekonomi, organisation och tråkigt nog också engagemang. En annan mycket viktig kraft fanns i den gemensamma målsättningen att försöka sätta Umeåorienteringen på Sverigekartan (igen). För detta behövdes en gemensam kraftsamling och ett sätt skulle då vara att via en klubbsammanslagning skapa en större bredd i verksamheten och en effektivare organisation med stabil ekonomi och tydlig arbetsfördelning. En egen större bostad fanns också högt på önskelistan.

Den definitiva upplösningen

Sommaren gick och så kom hösten 1986. Nu var det nästan klart med argumenterandet. Enkätsvar och andra summeringar av diskussionen var ganska så entydiga: man hade blivit överens om det mesta och det var bara att slå till; man ville att det skulle bildas en ny orienteringsklubb i Umeå genom sammanläggning av OK Björken och OS Svackan. I ett gemensamt styrelsemöte de 30 september i OK Björkens lokal på Mariehem bekräftades det hela. (Valet av denna historiska lokal var enkelt: Natten till den 7 september totalförstördes OS Svackans klubblokal på Carlshem i en häftig och anlagd brand.)

Den definitiva upplösningen av OS Svackan och OK Björken kommer sedan den 3 november 1986 då Umeå OK bildades.

Så minns jag det…!

BERTIL HAMMARBERG