Det här dokumentet visar vad Umeå OK:s medlemmar vid ett medlemsmöte i december 2018 kom fram till att man tycker och vill att Umeå OK ska stå för.

Sedan dess har uppdraget att jobba vidare med klubbens värdegrundsarbete legat på klubbens orienteringstränare som på olika sätt och i olika sammanhang diskuterat vidare. Resultatet av detta arbete är den värdegrundspolicy som finns presenterad här bredvid, och som klubbens styrelse fastställt som klubbens värdegrundsdokument i november 2021.